Článok

Eva Šušková spieva Zeljenku

V pripravovanom CD Eva Šušková spieva Ilju Zeljenku sa jedna z našich najoceňovanejších sopranistiek rozhodla v spolupráci s dramaturgom Jurajom Bubnášom zostaviť kompilát vokálnej tvorby Ilju Zeljenku pre sólový hlas a rôznorodé inštrumentálne komorné zoskupenia. Ide o jedinečnú možnosť vydať v rámci jedného CD nosiča diela, ktoré ešte nahraté neboli, alebo z nich existuje iba jediná nahrávka s interpretmi, ktorí dielo uviedli v premiére. V roku 2017 si pripomíname desiate výročie úmrtia autora. Eva Šušková vzdáva poctu výraznej skladateľskej osobnosti druhej polovice dvadsiateho storočia, ktorého vokálna tvorba tvorí významnú časť jeho kompozičného odkazu. Inštrumentálnymi partnermi budú významní špičkoví slovenskí hudobníci (Quasars Ensemble, Moyzesovo kvarteto, Braňo Dugovič, Ján Hrubovčák a ďalší). Veríme, že spojenie uznavanej sopranistky a vyznamného slovenského skladateľa bude jednou z hudobných udalostí roka. Fakt, že uplynie desaťročie od Zeljenkovho odchodu, tomuto tvrdeniu pridáva na naliehavosti. Prioritnou cieľovou skupinou albumu sú obdivovatelia vážnej hudby, ale aj každý poslucháč s obľubou v strhujúcej interpretácií. Vďaka mimoriadne výraznej dramaturgii má nahrávka ambíciu osloviť aj širšie publikum.