REAL MUSIC HOUSE

Real Music House, s.r.o.
Lazaretská 30
811 09 Bratislava
Slovensko
IČO: 47 418 753
DIČ: 2023894004
Unicredit Bank: SK33 1111 0000 0012 3720 6001


Róbert Pospiš

Vydavateľ, producent a hudobník.

Mobil: +421904478376
Email: info@realmusichouse.sk

Martin Sillay

Vydavateľ, producent a hudobník.

Mobil: +421944110650
Email: info@realmusichouse.sk

Alexandra Pastorková

Produkčná vydavateľstva a projektový manažer.

Mobil: +421948017816
Email: produkcia@realmusichouse.sk

Kontaktuje nás