Academy

Špičkoví lektori z bohatej databázy vydavateľstva Real Music House budú mať vďaka unikátnym podmienkam priestor ponúknuť svojim študentom koncentrované vedomosti o danom nástroji. Po dlhodobom pôsobení na slovenskej hudobnej scéne sa vydavateľstvo Real Music House rozhodlo založiť jedinečnú platformu hudobného vzdelávania. Vysoké renomé interpretov, žánrová pestrosť, dôraz na modernú formu vzdelávania. Hlavným zámerom projektu Real Music House Academy je priniesť atraktívnu formu praktického hudobného vzdelávania. Z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia.


#1 WORKSHOP / BORIS LENKO – HRA NA AKORDEÓN

Workshop bude interaktívny. Záujemcov budeme postupne zapájať do tvorivého procesu a jednoduchými úlohami. Obsahom budú diela československých skladateľov spracované pre akordeón. Absolvent sa oboznámi s novým spracovaním pôvodných diel a vypočuje si konkrétne ukážky, ktoré čoskoro výjdu vo vydavateľstve Real Music House. Počas workshopu bude otvorená diskusia a záujemcovia sa môžu pýtať na konkrétne postupy a techniky hry na akordeón.

Boris Lenko

Pôsobenie profesora Borisa Lenka ako pedagóga a sólistu dopĺňajú jeho mnohostranné aktivity v oblasti komornej hudby (člen viacerých komorných zoskupení – Veni ensemble, Požoň sentimental, Alea, Triango a ď.) a v ostatnom čase aj kompozičná činnosť.

„Lenkova brilantná interpretácia sa opiera o osobitný hudobný temperament, výnimočný talent a húževnatosť. Vyniká skvelým hráčsko-technickým zázemím, citom pre sugestívne formovanie kantilény. Vďaka intelektu a tvorivej disciplíne dokáže skvele budovať široké plochy, stavať kontrasty.“ (Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 85-87.)

Úspechy na mnohých domácich aj zahraničných súťažiach odštartovali jeho medzinárodnú sólistickú kariéru. V roku 1987 získal dve I. ceny na medzinárodnej súťaži akordeonistov Grand Prix v Andrezieux – Boutheone vo Francúzsku a to v kategórii sólovej hry a v kategórii akordeónového dua.


#2 WORKSHOP / ROBERT POSPIŠ, MARTIN SILLAY – HUDOBNÁ PRODUKCIA A MIXOVANIE

Workshop bude interaktívny. Záujemcov budeme postupne zapájať do tvorivého procesu a jednoduchými úlohami. Chýbať nebudú ani ukážky z albumov vydavateľstva Real Music House a ich následná analýza. Výsledkom workshopu by malo byť získanie základných vedomostí o nahrávacom procese. Dôležitou súčasťou workshopu bude diskusia so zúčastnenými hudobníkmi a hudobnými profesionálmi.

Hudobné štúdio ako autonómny priestor na hudobnú tvorbu. Dvaja skúsení a oceňovaní producenti vysvetlia účastníkom workshopu na čo sa sústrediť počas nahrávacieho procesu. Fenomén tvorby v nahrávacom štúdiu je v našej krajine stále mimoriadne podceňovanou témou. Na základe bohatých skúseností z nahrávania s elitami domácej, ale aj zahraničnej hudobnej scény, vysvetlia Robert Pospiš a Martin Sillay tie najdôležitejšie piliere dobre nahratej nahrávky. Na čo sa sústrediť počas nahrávania? Ktoré obavy sú opodstatnené a ktoré zbytočné? Aká je úloha hudobného producenta? Akú veľkú úlohu zohráva kvalitná postprodukcia nahrávky? To sú základné témy workshopu Roberta Pospiša a Martina Sillaya.

Robert Pospiš & Martin Sillay

Aktívni interpreti, producenti oceňovanej slovenskej hudby a zakladatelia uznávaného vydavateľstva Real Music House. Na svojom konte majú osem autorských albumov a viac ako sedemdesiat nosičov s ich producentským a zvukovým podpisom. Albumy hudobnej dvojice Robert Pospiš & Martin Sillay sa pravidelne dostávajú na prvé priečky ankiet o najlepšie slovenské albumy.

#3 WORKSHOP / JÁN SLÁVIK – HRA NA VIOLONČELO

Na workshope spoznáme prelomovú barokovú tvorbu J.S.Bacha a jeho významné suity pre sólové violončelo. Ján Slávik predstaví hru na violončelo a jeho prístup k jednotlivým dielam a technike. Ján Slávik ako člen Moyzesovho sláčikového kvarteta bude diskutovať na tému hry v tomto hudobnom telese. V rámci workshopu bude otvorená diskusia a absolventi budú môcť klásť otázky.

Ján Slávik

Už na základnej umeleckej škole sa začal zaujímať o komornú hru, hral v klavírnom triu a komornom orchestri. Neskôr sa zúčastnil viacerých interpretačných kurzov (Weimar, Kerkrade, Bayreuth, Piešťany). S Moyzesovým kvartetom, ktoré je od roku 2006 komorným súborom mesta Modra, koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, Japonsku, USA a Kanade a nahral s ním už viac ako 30 kompaktných diskov. Sólisticky účinkoval s poprednými slovenskými orchestrami, s orchestrom Simfonietta – de Barcelona a Salzburgským komorným orchestrom. Vystupoval v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Dánsku, Rakúsku, Čechách, Poľsku, Rusku a na Ukrajine. Ako prvý slovenský interpret uviedol v spolupráci s Danielou Varínskou kompletné dielo Ludwiga van Beethovena pre klavír a violončelo (sonáty a variácie). Koncertoval v rámci všetkých významných domácich hudobných festivalov, v zahraničí vystúpil na festivaloch Wurzer Sommerkonzerte (DE), Mladé pódium Karlove Vary (CZ), Festival Haute-Savoi (FR), Vendrell – Festival international de Musica Pau Casals (ES), Medzinárodný hudobný festival Ljubljana (SI), Sommerkonzerte Langenargen (DE), Festival Est-Ouest Die (FR), Neue Musik Hannover (DE) a i. Pravidelne vedie majstrovské interpretačné kurzy (napr. 3. letné interpretačné kurzy v Žiline, Čírenie talentov v Dolnom Kubíne, Medzinárodné interpretačné kurzy v Komárne, ďalej workshopy v Žiline a Dolnom Kubíne). Od roku 2000 vedie medzinárodné interpretačné kurzy v Komárne. Je zakladateľom Medzinárodného festivalíku umenia Hudba Modre a Slovenského festivalíku umenia Hudba Trnave.


#4 SEMINÁR / REAL MUSIC SKILLS

Seminár vydavateľstva Real Music House v spolupráci s profesormi VŠMÚ a ich študentami. Témou seminára bude Súčasná slovenská vážna hudba. Jej špecifiká, možnosti ale aj regionálne obmedzenia. Súčasťou seminára bude diskusia s hosťami a následná otvorená debata so zorientovaným a špecificky vybraným publikom.

Hlavné tematické okruhy seminára:

Kam sa za uplynulých 30 rokov pohla slovenská vážna hudba? * Vzťah skladateľ – poslucháč. * Interpretačné a vydavateľské mapovanie skladateľských osobností. * Aké miesto majú v súčasnej slovenskej vážnej hudbe mladé talenty? * Aká dôležitá je osobnosť pedagóga? * V čom je špecifická interpretácia slovenskej vážnej hudby * Slovenská vážna hudba a zahraničie. * Význam hudobných inštitúcii (Hudobné centrum, Hudobný fond, FPÚ, Soza…).

Moderátormi seminára budú hudobníci, vydavatelia a hudobní producenti Robert Pospiš a Martin Sillay.

Lukáš Borzík – skladateľ a pedagóg VŠMU

Pre tvorbu Lukáša Borzíka je charakteristická snaha o rekontextualizáciu a syntézu kompozičných princípov modality, tonality a rozšírenej tonality paralelne s polymodálnymi, bitonálnymi, atonálnymi, dvanásťtónovými, či seriálnymi postupmi. Inšpiráciu čerpá z teológie, filozofie, poézie, fyziky, astronómie, biológie, architektúry či výtvarného umenia. Asociácie generujúce určité analógie a prienik medzi týmito vednými a umeleckými odbormi nachádzajú odraz aj v jeho hudobnom myslení. Hudba Lukáša Borzíka pravidelne znie na koncertoch a festivaloch na Slovensku i v zahraničí.

Marián Lejava – dirigent a pedagóg VŠMU

Marián Lejava je jedným zo zakladajúcich členov a dramaturg občianskeho združenia SOOZVUK. Ako účastník medzinárodných skladateľských a dirigentských kurzov spolupracoval s Klausom Huberom, Tristanom Murailom, Petrom Eötvösom, Zsoltom Nagyom a i. Od roku 2000 pravidelne uvádza súčasnú hudbu s poprednými domácimi súbormi (OPERA APERTA Ensemble, VENI Ensemble, SOOZVUK Ensemble, Melos Ethos Ensemble, VENI ACADEMY). Ako dirigent spolupracoval aj so Štátnym komorným orchestrom Žilina, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Orchestra lyrique et symphonique de Nancy, Savaria Symphony Orchestra Szombathely, Komorným orchestrom ZOE, so súbormi Bratislava Convergence Players, Qaartsiluni Ensemble, Ensemble modern Frankfurt, Ensemble Resonance Freiburg a ď. Pravidelne ako dirigent hosťuje v Slovenskom národnom divadle v Bratislave (od roku 2006), v Slovenskej filharmónii (od roku 2007), Štátnej filharmónii Košice (od roku 2011) a Štátnom divadle Košice (od roku 2014). Na objednávku Štátneho divadla Košice skomponoval v rokoch 2015 – 2016 hudobné divadlo v 5 scénach s prológom a epilógom pod názvom Bohom milovaný Op. 21. Nahral viac ako 15 CD titulov a za svoju skladateľskú a dirigentskú činnosť získal niekoľko ocenení doma i v zahraničí. Pedagogicky pôsobí na VŠMU.

Eugen Prochác – violončelista a pedagóg VŠMU

Základy hudobného vzdelania získal na bratislavskom konzervatóriu u profesora Juraja Fazekaša. V štúdiu pokračoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Jozefa Chuchra, neskôr pod vedením osobností ako Daniel Šafran, Erling Blöndal Bengtsson, Michail Chomicer a Angelica May. Počas štúdií dvakrát zvíťazil v súťaži slovenských konzervatórií, je absolútnym víťazom Interpretačnej súťaže Slovenska v roku 1983 a víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990. Ako sólista vystupoval s mnohými poprednými orchestrami a dirigentmi, zúčastnil sa viacerých významných festivalov, je držiteľom Ceny slovenskej hudobnej kritiky i úspešným účastníkom Interpódia 1990. Dlhé roky pôsobil ako člen komorných zoskupení – Nové bratislavské trio, Cappella Istropolitana a iných.

Dominik Kopcasy – doktorand VŠMU

Napriek tomu, že jeho záujem o hudbu vyšiel z „neklasickej“ oblasti, počas štúdia na VŠMU sa pomerne zavčasu etabloval ako autor osobitých kompozícií pre komorné, ansámblové či orchestrálne obsadenia, prirodzene inklinujúci k väčším formám. Jeho autorské ja sa realizuje v dvoch paralelných svetoch – ako producent a tvorca elektronickej hudby s umeleckým menom Nightlines a zároveň ako ďalšia neprehliadnuteľná osobnosť mladej skladateľskej scény. Dominik Kopcsay.


Formulár na prihlásenie na workshop

Workshopy prebiehajú v mesiaci jún v priestoroch Real Music House na Starej Vajnorskej č.37. Po vyplnení formulára Vás budeme kontaktovať a potvrdíme účasť na workshope. V prípade iných otázok nám napíšte na info@realmusichouse.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

  • Účastnícky poplatok: 10 Eur
  • Dĺžka workshopu: 2 hodiny
  • Maximálny počet účastníkov: 6 osôb
  • Bez vekového obmedzenia
Prosím zadajte emailovú adresu a budeme Vás čoskoro kontaktovať.