Muse Music

Ana Vyparinová-Krsmanović, Eugen Prochác –  Reflections 

15.00

Čoraz obľúbenejšia kombinácia nástrojov zdanlivo antagonistických zaujala množstvo skladateľov na celom svete, vrátane slovenských.

Na sklade

Katalógové číslo: 197999109675-1 Kategória:

Popis

Už takmer kultovým dielom je slávny opus In Croce Sofii Gubajdulliny. Iný svet prináša hudba ďalšieho svetoznámeho autora Isanga Yuna, tak ako nemeckého autora Helmuta Degena. Veľký ohlas majú v súčasnosti diela Yukka Tiensuu, ktorý pravidelne mapuje možnosti akordeónu a jeho stále sa rozvíjajúcich sa možností. Minimalistické črty obsahuje Dominantný akord Petra Zagara, rytmické hry sú zase typické pre Hudbu Ilja Zeljenku.              

Ana Vyparinová Krsmanović pochádza z Belehradu (Srbsko). Základné a stredné hudobné vzdelanie ukončila v Belehrade, v triede prof. Biljany Radosavljević, na Strednej hudobnej škole „Dr. V. Vučković“. Počas štúdia sa zúčastnila mnohých štátnych a medzinárodných súťaží. Štúdium hry na akordeón absolvovala na VŠMU v Bratislave v triede prof. Borisa Lenka. V tomto období začala spolupracovať s viacerými interpretmi v rámci komornej hry (flauta, hoboj, klavír, spev a i. ), s ktorými premiérovo uviedla niekoľko diel slovenských skladateľov (J.Kmiťová, B.Milaković, M.Piaček a i.). V roku 2005 nahrala sólovú skladbu Ľ. Čekovskej “Fragments and Elegies”. Ukončila doktorandské štúdium na VŠMU na tému „Komorná tvorba európskej proveniencie pre akordeón a klavír“ v triede doc. Jordany Palovičovej. Od roku 2017 aktívne spolupracuje s klaviristkou Zuzanou Zamborskou, s ktorou vystupujú na Slovensku aj v zahraničí. Duo sa špecializuje na diela súčasných autorov pre akordeón a klavír (U. Rojko, E. Iršai a i.).  V roku 2019 premiérovo uviedli diela skladateľov Petra Machajdika a  Kevina Maya v Bratislave a Belehrade a v roku 2021 premierovali dielo českého autora Jana Meisla. Je aktívnou členkou Radošinského naivného divadla v rámci divadelného predstavenia Mužské oddelenie.

Eugen Prochác je odchovancom bratislavského konzervatória v triede Juraja Fazekaša. Pokračoval v štúdiách na pražskej Akadémii múzických umení pod vedením Jozefa Chuchra. Svoje umenie si zdokonaľoval u takých majstrov, ako sú Daniel Šafran, Erling Blondal Bengtsson, Michail Chomicer, či Angelica May. Je absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990. Vystupoval vo viac ako 40 krajinách štyroch kontinentov, nahral množstvo CD pre domáce i zahraničné vydavateľstvá, Účinkoval so svetoznámymi osobnosťami ako sú Sofia Gubajdulina, Giovanni Sollima, Jon Anderson, Rick Wakeman, Steve Hackett, Ken Hensley…Od roku 1990 vyučuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, viedol majstrovské kurzy v Portugalsku, Francúzsku, Rakúsku, Thajsku, Indonézii, Vietname. Je umeleckým riaditeľom Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici. „Eugen Prochác patrí v súčasnosti medzi špičkových slovenských interpretov strednej generácie. Od počiatku sólistickej kariéry sa jeho výkony vyznačovali precíznym technickým zvládnutím a premysleným muzikálnym dotvorením uvádzaných diel. Vďaka svojmu interpretačnému majstrovstvu získal celý rad pozvaní na účinkovanie nielen doma, ale i v zahraničí. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia úspešne pôsobil ako sólový violončelista a pedagóg v Portugalsku.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 129-132).

Dramaturgia:

Ilja Zeljenka – Hudba pre violončelo a akordeón
Aladár Móži – Oravská rapsódia
Marek Piaček – El effecto supercélula
Peter Zagar – Dominantný akord
Slobodanka Bobana Dabovič – Božuri
Josip Slavenski – Národna suita: Čarlama – Rybárska pieseň – Bosnianska hra

Album vznikol s finančnou podporou SOZA

Ďalšie informácie

Vyberte možnosť - CD / MP3+FLAC

FLAC (High Quality Audio) + MP3 (320kbps), CD