Cello Quartet
Albumy

Czecho Slovak Cello Quartet – MUSIC FOR CELLO QUARTET

Nová nahrávka s tvorbu pre originálne zoskupenie štyroch violončiel. CD realizovalo elitné československé zoskupenie inštumentalistov. 

Členovia: JIŘÍ HANOUSEK, ALEŠ KASPŘÍK, EUGEN PROCHÁC a JÁN SLÁVIK. 

CD je prezentáciou a zvukovou vizitkou Czecho Slovak Cello Quartet a takisto zavŕšením série koncertných predvedení na Islande, v Nórsku, Fínsku, Estónsku, Českej republike a na Slovensku. Ťažisko repertoáru nahrávky je vo Višegradskom kvartete českého autora Romana Haasa, ale hlavne v Symfónii pre štyroch slovenského skladateľa Mirka Krajčiho, ktorého dielo je impozantné svojou šírkou, rozmanitosťou i rozsahom. V týchto dvoch dielach je zároveň výrazne vyjadrená propagácia skvelých nových českých i slovenských výtvorov. 

Štyria renomovaní violončelisti s dlhoročnými skúsenosťami sólistickými, komornými i pedagogickými spojili svoje sily vo vytvorení životaschopného súboru, ktorý má ambície pôsobiť dlhodobo, pravidelne koncertovať, prinášať oživujúci repertoár a inšpirovať skladateľov. Album MUSIC FOR CELLO QUARTET má vďaka nim potenciál zaujať rozdielne typy poslucháčov.

Vydanie albumu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu Umenia a Kult Minor.