Článok

Pokračujeme v projekte workshopov RMH Academy

Bratislavské vydavateľstvo prichádza s druhou sériou hudobných workshopov. Špičkoví lektori z bohatej databázy vydavateľstva Real Music House budú mať vďaka unikátnym podmienkam priestor ponúknuť svojim študentom koncentrované vedomosti o danom nástroji. 

Po dlhodobom pôsobení na slovenskej hudobnej scéne sa vydavateľstvo Real Music House rozhodlo založiť jedinečnú platformu hudobného vzdelávania. Vysoké renomé interpretov, žánrová pestrosť, dôraz na modernú formu vzdelávania. Hlavným zámerom projektu Real Music House Academy je priniesť atraktívnu formu praktického hudobného vzdelávania. Medzi lektorov tohtoročných kurzov budú patriť̌ violončelista Jozef Lupták, sopranistka Eva Šušková, saxofonista Nikolaj Nikitin a zakladatelia vydavateľstva, hudobníci a producenti Robert Pospiš & Martin Sillay. Hlavným cieľom RMH Academy je zaistiť̌ vhodné podmienky, tvorivú atmosféru a bezprostredný kontakt lektor-študent. Vzdelávania prostredníctvom worskhopov totiž dnes patrí k tým najpopulárnejším. Na ploche viacerých lektorských kurzov chce RMH Academy ponúknuť̌ možnosť̌ preniknúť̌ hlbšie k podstate daného nástroja, tvorivého prístupu aj štúdiovej práce. 

Jednou z priorít projektu RMH Academy je aj vytvorenie komunikácie medzi skúsenými hudobnými profesionálmi a začiatočníkmi. Workshopy budú preto viesť skúsení lektori.Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Všetky kurzy budú prebiehať v priestoroch bratislavského nahrávacieho štúdia Real Music House. 

RMH Academy:

4.12.2019 – 17:00 – Nikolaj Nikitin – Lektor kurzu o hudobnej improvizácii

11.12.2019 – 14:00 – Robert Pospiš & Martin Sillay – Lektori kurzu hudobná produkcia, mixovanie a postprodukcia hudobnej nahrávky

11.12.2019 – 17:00 – Eva Šušková – Lektorka kurzu rozšírené vokálne techniky

17.12.2019 – 14:00 – Jozef Lupták – Lektor kurzu hry na violončele 

Kapacita jednotlivých kurzov je obmedzená. Pre potvrdenie účasti a bližšie informácie o kurzoch navštívte prosím nasledujúcu stránku:

www.realmusichouse.sk/academy/