Muse Music

Lukáš Borzík – Spevy

12.00

Tri komorné diela etablovaného slovenského skladateľa Lukáša Borzíka.

Vymazať
Katalógové číslo: 0717410993319 Kategória:

Popis

Lukáš Borzík

1. Trúchlenie | Grieving 13:44
pre klavír | for piano

2. V tichu kameňa vánok | In the Silence of Stone Gentle Breeze Has Come 8:25
pre violončelo a klavír | for cello and piano

3.–9. Klavírne kvinteto ‚Spevy‘ | Piano Quintet ‘Chants‘ 45:11
pre sláčikové kvarteto a klavír | for string quartet and piano

I. Intimo (… Modlitba | Prayer) 6:44
II. Agitato (… Kánon | Canon) 4:36
III. Infinitamente (… Hymnus | Hymn) 8:41
IV. Solenne e spiritoso (… Spev | Chant) 5:40
V. Larghetto (… Žalm | Psalm) 7:28
VI. Mistico. Prestissimo (… Kóda | Coda) 4:58
VII. Lento (… Dych | Breath) 7:05

Total time: 67:23

Daniel Rumler husle 1 | violin 1
Adam Szendrei husle 2 | violin 2
Júlia Urdová viola | viola
Andrej Gál violončelo | cello
Ivan Šiller klavír | piano

Nahrané 10. – 12. marca 2022 v Nitrianskej galérii | Recorded from 10 to 12 March 2022 at Nitrianska galéria, Nitra, Slovakia

CD album Spevy obsahuje tri komorné diela etablovaného slovenského skladateľa Lukáša Borzíka. Ich výnimočnosť tkvie jednak v dramaturgii, prinášajúcej cez optiku poetiky ticha myšlienkovo ucelený a stmelený výber z jeho rozmanitej a vnútorne bohato diferencovanej komornej hudobnej tvorby, a tiež v obsadení, ktoré je reprezentované slovenskou interpretačnou špičkou – klaviristom Ivanom Šillerom, violončelistom Andrejom Gálom a súborom Ensemble Ricercata. Jednotiacim prvkom CD albumu je hlboký ponor do sústredenej kontemplácie ľudsky bytostných tém, ktoré sa vinú naprieč všetkými troma dielami. Sú prítomné v skladbe Trúchlenie, malej prosebnej modlitbe pre klavír, v jemnej a lyricky krehkej skladbe V tichu kameňa vánok pre violončelo a klavír a nakoniec vrcholia v najrozsiahlejšom a zároveň obsahovo ťažiskovom diele, Klavírnom kvintete ‚Spevy‘ pre klavír a sláčikové kvarteto. Tvorba Lukáša Borzíka je typická predovšetkým svojou nevšednou a jedinečnou umeleckou hodnotou. Reflektuje aktuálny hudobný vývoj, kultúrno-spoločenské dianie a má tiež filozoficko-psychologický kontext. Jeho diela sú vysoko pozitívne hodnotené odbornou, ale i laickou verejnosťou na domácej i medzinárodnej úrovni. Je dvojnásobným víťazom ceny Radio Head Awards za Nahrávku roka v kategórii Klasická hudba (v roku 2019 za CD album Slovo a v roku 2020 za CD album Signum Magnum), víťazom medzinárodnej skladateľskej súťaže Alexandra Moyzesa(za skladbu Ask the Mirror), v ktorej súčasne získal cenu za najlepšiu skladbu slovenského skladateľa, a v roku 2022 sa stal tiež držiteľom prestížnej ceny Jána Levoslava Bellu za dielo Missa pro pace pre miešaný zbor a sláčikový orchester, ktorú každoročne udeľuje Hudobný fond.

Ďalšie informácie

Vyberte možnosť - CD / MP3+FLAC

FLAC (High Quality Audio) + MP3 (320kbps), CD