Muse Music

Jordana Palovičová – Maria Szymanowska – Soirée musicale

15.00

Profilová nahrávka poprednej slovenskej klaviristky Jordany Palovičovej „Maria Szymanowska. Soirée musicale“ vzdáva hold Marii Szymanowskej, jednej z prvých koncertných umelkýň a skladateliek vôbec, ktorá výrazne ovplyvnila tvorbu svojho mladšieho krajana Fryderyka Chopina.

Katalógové číslo: CD69 Kategória:

Popis

Profilová nahrávka poprednej slovenskej klaviristky Jordany Palovičovej „Maria Szymanowska. Soirée musicale“ vzdáva hold Marii Szymanowskej, jednej z prvých koncertných umelkýň a skladateliek vôbec, ktorá výrazne ovplyvnila tvorbu svojho mladšieho krajana Fryderyka Chopina. Nielen v slovenskom kontexte ojedinelá dramaturgia premiérovo uvádza reprezentatívny výber z bohatého klavírneho opusu autorky. Nahrávka poprednej slovenskej klaviristky Jordany Palovičovej prezentuje reprezentatívny výber z obsiahleho klavírneho opusu Szymanowskej, ktorý zahŕňa nokturná, romance, etudy, resp. prelúdiá, polonézy, mazurky a ďalšie tanečné formy. Okrem sólových skladieb je raritným momentom aj uvedenie cyklu valčíkov pre klavír trojručne (v spolupráci s pravidelnou komornou partnerkou Jordany Palovičovej Zuzanou Biščákovou, a. h.). CD nahrávka má ambíciu v slovenskom priestore premiérovo zmapovať pre súčasného percipienta málo známu osobnosť klavírneho umenia a stať sa zároveň študijným materiálom pre poslucháčov konzervatórií , resp. VŠMU v predmetoch ako História klavírnej interpretácie a pedagogiky, Interpretačný seminár či Dejiny a literatúra klavíra. Maria Szymanowska (1789-1831): 1. Nocturne „Le Murmure“ As dur 2. Nocturne B dur 3. Dix-huit Danses de différent genre (výber) Quadrille Es dur Polonoise e mol Contradance As dur Polonoise f mol 5. Menuet E dur (z cyklu Six menuets pour le pianoforte) 6. Danse polonaise h mol 7. Vingt Exercises Et Préludes pour Le Pianoforte (výber) B dur B dur d mol 8. Six Valses à trois mains (výber)* B dur f mol F dur G dur 9. Polonoise sur l’Air national favori du feu Prince Joseph Poniatowsky C dur 10. Romance de Monsieur le Prince Alexandre Galitzin arrangée pour le Pianoforte g mol 11. Vingt-quatre Mazurkas C dur – F dur – C dur – F dur – C dur – G dur – D dur – D dur – G dur – C dur – F dur – B dur – B dur – Es dur – B dur – F dur – C dur – G dur – C dur – F dur – C dur – G dur – D dur – D dur

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nádacie SPP.

Ďalšie informácie

Vyberte možnosť - CD / MP3+FLAC

CD