What is What

WhatIsWhat_Cover
WhatIsWhat_Cover

Roman Harvan

Profilový album violončelistu, skladateľa a textára Romana Harvana predstavuje výraznú osobnosť domácej inštrumentálnej scény v originálnom svetle. Dlhoročný hráč orchestra SND, spoluzakladateľ súboru VENI a skupiny Bezmocná hŕstka sa po rokoch práce na autorskej tvorbe rozhodol nahrať profilovú nahrávku. Skladby ovplyvnené anglickou hudbou z druhej polovice minulého storočia. Roman Harvan vždy obdivoval prácu aj filozofiu, ktorá vyrástla v anglo-americkej kultúre 60-tych rokov, presnejšie tvorbu anglických kapiel. Z toho vyplýva aj fakt, že piesne na jeho profilovej nahrávke budú v anglickom jazyku.

Hudobník, ktorý sa počas celej kariéry pohyboval v domácej inštrumentálne špičke, prichádza s vlastnými skladbami s mimoriadne unikátnym rukopisom na rozmedzí hudobných žánrov.

Vydané
CD037
REAL MUSIC HOUSE