Muse Music

MESSIS MUSICA SLOVACA Vol.1 (1990-1999)

15.00

Illegal JSON response
Slovenská hudobná úroda prvý diel (1990-1999)
Katalógové číslo: 67 Kategórie:

Popis

Kompozície diel slovenských skladateľov tzv. arteficiálnej vážnej hudby („súčasnej“ hudby), komponovanej (akustickej) alebo vytvorenej (elektronickej) narodených medzi letopočtami 1990-1999 a teda patriacej do tzv. mladej generácie. Album nadväzuje na koncept mapovania mladých talentov v našom regióne. V uplynulom roku sa vydavateľstvo Real Music House zameralo na mladú generáciu jazzmanov (CD Young Slovak Jazz Generation) a v tomto sa rozhodlo podporiť generáciu klasických hudobníkov.
Prvý diel (Volume 1) sa zameriava na najmladšiu generáciou tvorcov, ktorí sú čerstvými absolventami druhého stupňa štúdií, alebo ešte vo svojich štúdiách v súčasnej dobe pokračujú a pre väčšinu z nich je bod Zero / teraz a tu aktuálnym každodenným aktívnym žitím: zápasom s hmotou, ideami, konceptami a emóciami najsilnejšieho z umení: hudbou. Ich štartovacie čiary sú rozdielne – niektorí mali prudký a rýchly nástup, iných cesta je zase pomalšia, koncentrovanejšia.

Ich hudba však tvorí najčerstvejšie výhonky sféry slovenského hudobného umenia a spoločne zanechávajú silnú stopu dneška zaznamenávajúcu obraz doby, jeho atmosféru a záznamy reality. A nadovšetko zachytávajú krehkú krásu a pravdu o ktorú bojujú umelci každej generácie.

Ďalšie informácie

Vyberte možnosť - CD / MP3+FLAC

FLAC (High Quality Audio) + MP3 (320kbps), CD