Muse Music

MESSIS MUSICA SLOVACA Vol.1 (1990-1999)

12.0015.00

Slovenská hudobná úroda prvý diel (1990-1999)

Samuel Hvozdík – N
Peter Javorka – Anno Tenebris
Dominik Kopcsay – String Quartet No.1 (II)
Dominik Kopcsay – String Quartet No.1 (III)
Stanislav Pristáš – HYPNOS
Luboš Kubizna – Tanec kostlivcov

Vymazať
Katalógové číslo: 67 Kategória:

Popis

Kompozície diel slovenských skladateľov tzv. arteficiálnej vážnej hudby („súčasnej“ hudby), komponovanej (akustickej) alebo vytvorenej (elektronickej) narodených medzi letopočtami 1990-1999 a teda patriacej do tzv. mladej generácie. Album nadväzuje na koncept mapovania mladých talentov v našom regióne. V uplynulom roku sa vydavateľstvo Real Music House zameralo na mladú generáciu jazzmanov (CD Young Slovak Jazz Generation) a v tomto sa rozhodlo podporiť generáciu klasických hudobníkov.
Prvý diel (Volume 1) sa zameriava na najmladšiu generáciou tvorcov, ktorí sú čerstvými absolventami druhého stupňa štúdií, alebo ešte vo svojich štúdiách v súčasnej dobe pokračujú a pre väčšinu z nich je bod Zero / teraz a tu aktuálnym každodenným aktívnym žitím: zápasom s hmotou, ideami, konceptami a emóciami najsilnejšieho z umení: hudbou. Ich štartovacie čiary sú rozdielne – niektorí mali prudký a rýchly nástup, iných cesta je zase pomalšia, koncentrovanejšia.

Ich hudba však tvorí najčerstvejšie výhonky sféry slovenského hudobného umenia a spoločne zanechávajú silnú stopu dneška zaznamenávajúcu obraz doby, jeho atmosféru a záznamy reality. A nadovšetko zachytávajú krehkú krásu a pravdu o ktorú bojujú umelci každej generácie.

Peter Javorka – Anno Tenebris

Kompozícia Anno Tenebris vznikla v auguste – septembri 2021 a je štúdiou pre sláčikové kvarteto. 

Ľuboš Kubizna – Tanec kostlivcov

 Táto skladba bola napísaná počas obdobia lockdown-ov, kedy svet bol ohraničený na murivá domu. Výhľadom z okna som sa mohol preniesť na návštevu k susedom, ktorí mali Halloweensku výzdobu v byte. Tento pohľad ma inšpiroval na vytvorenie programovej skladby s využitím témy Dies irae, voľných plôch a zvukomaľby, ktoré poskytujú sláčikové nástroje.

 S odstupom času si uvedomujem, že táto skladba mi vnukla myšlienku písať hudbu, ktorú obsiahne profesionálny hudobník ale aj žiak na ZUŠ. Nejde ani tak o technickú náročnosť ale o zjednodušený zápis, slobodu hrania, improvizovanie a tvorivý prístup k notovému zápisu. 

Stanislav Pristáš – HYPNOS

 „A pokiaľ sa spánku týka, toho pochmúrneho zážitku všetkých našich nocí, môžeme povedať, že ľudia sa ukladajú deň čo deň k spánku s odvahou, ktorá by nebola pochopiteľná, keby sme nevedeli, že pramení z nevedomosti nebezpečenstva.“

 (Baudelaire)

 Skladba Hypnos, bola skomponovaná na podnet rovnomennej poviedky Howarda Phillipsa Lovercrafta. Prináša syntézu hudby dvanástich tónov s vybranými technikami a estetikou spektrálnej hudby. Skladba ilustruje kontrast reálneho sveta a sveta snov. Dvanásťtónová téma, konkrétna a stabilná, sa mení a rozpadne na neuchopiteľné postupne transformované zvukové spektrum. Ústrednou technikou skladby je transformácia, ktorá pretvára zvukovosť a harmonickosť celého diela.

Dominik Kopcsay – Sláčikové kvarteto č.1 (2. a 3.časť)

Sláčikové kvarteto č. 1, ktoré nesie aj názov Kataptromantia Hecticus, je drsnou výpoveďou fyzickej bolesti človeka, ktorá odzrkadľuje (či už ako príčina alebo dôsledok) aj jeho duševný stav. Ide o trojčasťovú skladbu, ktorá vznikla v roku 2015 a na albume sú uvedené druhá a tretia časť. Skladba je autentický hudobnú prúd, v ktorom skladateľ zachytil, preňho najbližším spôsobom, svoj jazyk, ktorý je v prvom rade vnútorný obsah a v druhom rade obsah hudobný. Skladba vznikla v roku 2015 aj vďaka vedeniu vtedajšieho hlavného autorovho pedagóga Mariána Lejavu. Zaznela naživo dvakrát v podaní Spectrum Quartet a raz v podaní Mucha Quartet na festivale Melos-Étos. 

Samuel Hvozdík – N

Forma N v1.1 pracuje s teóriou antiparalelných vláken dvojzávitnicovej špirály DNA. Je známe, že sú tieto vlákna veľmi tenké a dĺžkou mnohonásobne presahujú dĺžku celej bunky, čiže je špirála v bunke veľmi poohýbaná a zvinutá. Materiál skladby je mnohokrát zrkadlovo prevrátený, zohnutý alebo prelomený. Tónový materiál pracuje s ambitom pentachordu D-A, ktorý je množený na menšie časti.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bratislava Contemporary Players je ansámblom založeným v roku 2012 a zoskupujúcim slovenskú interpretačnú špičku s huslistom Mariánom Svetlíkom v čele. Zakladateľom a umeleckým vedúcim je dirigent Marián Lejava.

Marián Lejava je slovenský skladateľ, dirigent a vysokoškolský pedagóg, ktorý už od čias konzervatoriálnych štúdií uvádza a propaguje novú hudbu slovenských skladateľov a skladateliek. Počas uplynulých 30 rokov premiéroval okolo 200 ansámblových, orchestrálnych a scénických diel. Jeho koncept projektu Messis Musica Slovaca je prirodzeným pokračovaním tohto segmentu jeho širokého interpretačného záberu a rozširuje pôsobnosť jeho vlastných slov o krásnej a najmä živej slovenskej hudbe.

Ďalšie informácie

Vyberte možnosť - CD / MP3+FLAC

FLAC (High Quality Audio) + MP3 (320kbps), CD