Moyzesovo kvarteto – Vladislav Šarišský – Sláčikové kvartetá

september, 2019